Ronald Schuurman Bouw
Prinses Beatrixstraat 59
8281 CB Genemuiden
Homepage:www.ronaldschuurmanbouw.nl
Telefoon:06-38908858

Nieuw: KOMO-certificering voor dakkapellen en montage

SKH, de certificeringsinstelling voor veiligheid, milieu, industrie, bouw en dienstverlening, en Dakvenstermeesters bieden fabrikanten van dakkapellen en vaklieden die deze monteren, de mogelijkheid om voor het product en de montage een KOMO-certificering te bemachtigen.

Wet Kwaliteitsborging

Een aantal grote dakkapel-leveranciers is in Wageningen door SKH bijgepraat over de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging. De Eerste Kamer vergadert op 4 juli 2018 over deze wet. Bas van Etten van SKH gaat er vanuit dat de wet volgend jaar in werking zal treden. De komt van deze wet heeft straks niet alleen gevolgen voor de bouwer, maar ook voor (onder)aannemers, toeleveranciers en zzp’ers. Dus voor zowel de producent als plaatser van dakkapellen.

Aansprakelijkheid bij bouwfouten

Wanneer een product niet aan bepaalde eisen voldoet of wanneer een dakkapel aantoonbaar verkeerd gemonteerd is, zijn vaklieden en fabrikanten aansprakelijk, maar veel daarvan beseffen zich dit niet. Daar gaat het SHK samen met Dakvenster Montage Keurmerk fabrikanten en vaklieden begeleiding aanbieden in het KOMO-certficatietraject. Met een KOMO-attest of –certificaat kunnen fabrikanten en monteurs aantonen dat zowel het product als de montage aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.